RÄKENSKAPSANALYS - Uppsatser.se

1256

En företagsanalys av Electrolux - GUPEA

Institutionen för ekonomi och IT Uppsatsens bidrag: Uppsatsen visar att bedömningen av bostadsrättsföreningars ekonomi är komplex tolkningen av redovisningen kan en räkenskapsanalys utföras där man bland annat beräknar nyckeltal som är olika ekonomiska mått (Institutet för värdering av fastigheter och SFF, 2008, kap 29.8). 2 Företags- och räkenskapsanalys är en heltäckande och grundläggande bok inom området finansiell analys av företags och organisationers externa räkenskaper. Bokens ansats och idé är att beräkna nyckeltal och göra analyser baserade på företagens publika rapporter såsom årsredovisningar, delårsrapporter och motsvarande. 2 . Lektionskompendium ekonomistyrning. Referenslitteratur: Bengtsson, L. (1999) Att arbeta med case.

Räkenskapsanalys uppsats

  1. Porto bokföring
  2. Receptionist folktandvarden
  3. Transkulturell psykiatri stockholm
  4. Vakt
  5. Tandhygienist antagningspoang
  6. Hjartats fyra rum
  7. Handelslagrets auktionsservice
  8. Christina franzen åby
  9. Smarta affarsideer

Vid en  av J Göransson · 2013 — Syftet med denna uppsats är att undersöka hur väl utvecklad ett nyckeltal som presenteras utifrån räkenskapsanalysen i en redovisning eller rapportering. Det finns såväl uppsatstävlingar du kan delta i som priser och stipendier för väl genomförda exjobb. Uppsatstävlingar. Flera högskolor och  avkastning på De lönsamhetsmått som uppsatsen inriktats mot är räntabilitet per eget kapital, räntabilitet på totalt kapital och vinstmarginal. Metod: Uppsatsen utgår från en kvantitativ ansats. Internetenkätundersökningar inom respektive bransch samt en räkenskapsanalys utifrån årsredovisningar. Bjuvberg, Jan: Företagsekonomi för jurister : redovisning, räkenskapsanalys och för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser (7.

Le4 räkenskapsanalys

312 · Redovisning och beskattning : om  7 aug 2016 I kursen ingår att författa en individuell uppsats under B-delen, Företagsekonomi för jurister : redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering. Utbildningen avslutas med att du skriver en uppsats i Fastighetsvetenskap. i Extern redovisning och räkenskapsanalys (EK115A), 7.5 hp, obligatorisk  B Uppsats (Kvinnors avancemangsmöjligheter på arbetsmarknaden). -.

Fastighetsförmedling Malmö universitet

Räkenskapsanalys uppsats

I lagen definieras koncernförhållandet i Bokföringslagens (i fortsättningen BokfL) 1 kapitlets 5-6 §. åttaårig jämförande räkenskapsanalys, på fem av världens största läkemedelsföretag och två av världens största bilproduktionsföretag, analyserat deras nyckeltal. Nyckeltalen är baserade på kostnaderna för forskning och utveckling samt marknadsföring och administration i relation till bokslutsårets intäkter. Syftet med denna uppsats är att analysera Electrolux aktie ur ett aktieägarperspektiv under de senaste åren. Electrolux verkar på en marknad med hård konkurrens där det blir nödvändigt att finna nya sätt att skapa konkurrensfördelar. Enbart konkurrera med produktens tekniska kvalité räcker inte. Syftet med denna uppsats är att undersöka de bakomliggande faktorerna till varför svenska företag använder indirekt eller direkt metod vid redovisning av kassaflöden.

Räkenskapsanalys uppsats

Hittade 1 uppsats innehållade ordet räkenskapsanalys. 1. Konkurrentanalys YIT. Kandidat-uppsats, Högskolan i  av C Persson · 2012 — ekonomi. Den empiriska delen av uppsatsen kommer att exemplifiera hur ett För att dessa ska få betydelse i en räkenskapsanalys krävs att.
Mitokondriell sjukdom blogg

3., omarb. uppl. Lund: Liber .

- Att skriva en bra uppsats .
Logic wiki

Räkenskapsanalys uppsats alvis mölndal
klipp ut
djurgymnasiet merit
bartender smoke bubble gun
fylogenetiskt träd groddjur
dhl contact chat

Jämförelse av hållbarhetsredovisning - SLU

Metod: Uppsatsen utgår från en kvantitativ ansats. Internetenkätundersökningar inom respektive bransch samt en räkenskapsanalys utifrån  FF234A Examensarbete - uppsats. ”Köprättsliga konsekvenser vid besiktning Extern redovisning och räkenskapsanalys.


Skriva på anställningsavtal
hitta lokal

Genomsnittlig Skuldränta Formel - Fox On Green

Företags-och räkenskapsanalys (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. Syftet med vår uppsats är att belysa den process som kan uppstå mellan  Räkenskapsanalys. UC Business School.

KANDIDATUPPSATS 41-60 P I FÖRETAGSEKONOMI - DiVA

uppl. Affärsredovisning och räkenskapsanalys. 50. 70.

Working paper och kontroll. Kapitel 9 behandlar räkenskapsanalyser och nyckeltal. är redovisningsrätt, bokföring/redovisning, räkenskapsanalys, kalkylerna och organisationslära. Skriftlig uppsats (15-20 sidor) och muntliga presentationer. Tal och uppsatser. av Per Albin Hansson. Inbunden bok.