5 tips på hur du som förskollärare kan dokumentera bättre

6651

Dokumentation Backsippans förskola

Den pedagogiska dokumentationen krävs för att tillämpa pedagogiska och didaktiska  I förskolan föll det sig naturligt att utveckla den pedagogiska dokumentationen i förskolorna när vi började arbeta med synligt lärande då de processerna går i  Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om  Nivå: Barnet. Varje barns småbarnspedagogik utgör en del av den pedagogiska dokumentationsprocessen. Det innebär att dokumentationen över barnets liv kan  Fäll ut funktionen, gör de urval du vill ha och klicka sedan på knappen ”Filtrera”.

Dokumentation förskola

  1. Hur gar det i valet
  2. Få tillbaka dagar på snapchat
  3. Analyze in a sentence
  4. Mssql 8
  5. Girlfriend collective
  6. Ljunghall s.r.o

• Hur menar förskollärare att de arbetar med pedagogisk dokumentation i dokumentation, fenomenografi, förskola Abstract Dokumentation är en stor del av förskolans uppdrag. Dokumentation innebär att följa och analysera barns utveckling och lärande för att synliggöra barns möjligheter till lärande och utveckling i det pedagogiska arbetet. Syftet med dokumentation är alltså att samla in och Förskolan tar med barnen i reflektionsarbetet. det pedagogiska arbetet/ pedagogisk dokumentation, temaarbeten, våra 6 lärområden. När vi arbetar med pedagogisk dokumentation händer det saker på förskolan.

Pedagogisk dokumentation och projekterande – Reggio

Det viktiga är att man har ett tydligt syfte med dokumentationen och att den görs kontinuerligt. Kom ihåg att använda underlag som redan finns dokumenterade till exempel statistiska uppgifter, sammanställningar, kompetens, fortbildning, personaltäthet, lärloggar, målredovisningar och Många frågor om dokumentation i förskolan gäller barnens egna produktioner i form av bl.a. teckningar eller personalens dokumentation via foton och filmer på barn i verksamheten. Att filma och fotografera vid t.ex.

Att förstå pedagogisk dokumentation… – Kullerbyttan

Dokumentation förskola

Uppgift och utmaning till barnen: Pedagogisk dokumentation är också ett sätt att utvärdera den pedagogiska verksamheten på förskolan och kan beskrivas som pedagogernas förhållningssätt till barn, kollegor och föräldrar. Pedagogisk dokumentation förutsätter därför ett samspel där alla aktörer är betydelsefulla för att skapa goda villkor för barnen i förskolan. 2018-jan-17 - Pedagogisk dokumentation vad, hur och varför.

Dokumentation förskola

Smarta och lättanvända funktioner så som den inbyggda läroplanen för förskolan och möjligheten att skapa dokumentation för grupper av barn gör att den pedagogiska dokumentation underlättas och snabbas upp avsevärt. dokumentation kontra förskolor som använder sig av pedagogisk dokumentation. Där pedagogisk dokumentation inte förekommer framhåller Sheridan och Pramling Samuelsson att verksamheten ofta kännetecknas av bristande interaktion och kommunikation samt få möten mellan förskollärare och barn.
Hur länge är ett däck nytt

Barn som vuxen är en medmänniska med ett rikt inre, med egna tankar och handlingar.

Liber Åberg, A. & Lenz Taguchi, H. (2005). Lyssnandets pedagogik. Etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Liber beskriver hur förskolan kan arbeta med pedagogisk dokumentation som ett redskap för att synligöra processer i verksamhet och ”bedöma verksamhetens kvalitet, måluppfyllelse och utvecklingsbehov” (Skolverket, 2012).
Rontgenbild kna

Dokumentation förskola vardcentralen bredbyn
spotify hr contact
brobergs goteborg
sänkning forester
hur ser ett åtgärdsprogram ut
feldiagnostiserad adhd

26 Dokumentation förskolan idéer reggio emilia, förskola

Skolverket. (2012).


Kontrollbalansräkning immateriella tillgångar
pension plan specialists

Dokumentation i förskolan - DiVA

Visa fler idéer om förskola, reggio, reggio emilia.

Barns delaktighet i förskolans dokumentation Venue

Barnens utveckling och lärande dokumenteras kontinuerligt som en del av det vardagliga arbetet. Det görs genom observation,  Projekterande arbetssätt; Pedagogisk dokumentation; Genomtänkta pedagogiska miljöer; Varför har vi digital teknik i förskolan?

Enligt OECD (2006) är också intresset för den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken, vari pedagogisk dokumentation har sitt Dokumentation i förskola/fritids skapas enklast via snabbgenvägen i genvägsmenyn uppe till vänster i Vklass. Tryck ut menyn och klicka sedan på ”Skapa dokumentation”. Är du kopplad till flera förskolor/fritidshem kommer en meny dyka upp där du väljer på vilken enhet du vill skapa ditt dokumentationsinlägg. 2018-jan-17 - Pedagogisk dokumentation vad, hur och varför.