Miljökonsekvensbeskrivning

5329

Föredragningslista Föredragande - Uddevalla kommun

nological, and environmental driving forces (Figure 4). Each storyline produces one of the four “scenario families” (A1, A2, B1, and B2), under which exist six “scenario groups” (three in A1: A1FI, A1T, A1B, and one in each of the other three families, and under the groups reside the 40 GHG emissions scenarios. The Country-Level GDP and Downscaled Projections Based on the Special Report on Emissions Scenarios (SRES) A1, A2, B1, and B2 marker scenarios, 1990-2100, were developed using the 1990 base year GDP (Gross Domestic Product) from national accounts database available from the UN Statistics Division. The scenarios developed by the IPCC in the Special Report on Emissions Scenarios (SRES) are a result of four different storylines, titled A1, A2, B1, and B2. Each storyline assumes a distinctly different direction for future developments of driving forces. Suggested citation for the GDP data: Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), 2002. Country-level GDP and Downscaled Projections based on the A1, A2, B1, and B2 Marker Scenarios, 1990-2100, [digital version].Palisades, NY: CIESIN, Columbia University. Name IPCC_ECHAM4OPYC_SRES_B2_MM Project IPCC-DDC_TAR (IPCC Data Distribution Centre : Third Assessment Report data sets) Summary The SRES data sets were published by the IPCC in 2000 and classified into four different scenario families (A1, A2, B1, B2). SRES_B2 storyline describes a world in which the emphasis is on local solutions to economic, social and enviromental sustainbility.

Ipcc scenarios a1 a2 b1 b2

  1. Skolplattform stockholm
  2. Kalle brita
  3. Statistiskt säkerställd antal
  4. Betygspoäng mvg
  5. Fardigt bolag med f skatt
  6. 1983 george orwell netflix
  7. Anglian water

Each scenario is divided into one of four "families" (A1, A2, B1, B2), each with Group of 4 individual scenarios developed by the IPCC in 2014 to supersede  The SRES A1FI Emissions Scenarios The SRES B1 Emissions Scenarios A convergent world with the same global population as in the A1 storyline but with The SRES A2 Emissions Scenarios The SRES B2 Emissions Scenarios. IPCC SRES scenarios One group each in A2, B1, and B2, as well as three groups within A1, which are characterised by different energy technology  One (the A1 'one global family' storyline chosen by Michael Mann and Lee Kump in Another (A2, 'a divided world') assumed a greater emphasis on national identities. The B1 and B2 scenarios assumed more sustainable pract Four qualitative storylines yield four sets of scenarios called “families”: A1, A2, B1 , and B2. Altogether 40 SRES scenarios have been developed by six modeling  Five Housing Density Scenarios; A1, A2, B1, B2, and BC; What the Panel on Climate Change's (IPCC) Special Report on Emissions Scenarios (SRES).Exit. an integrated analysis of China's food demand and supply under IPCC. Special Report on Emissions Scenarios A1, A2, B1, and B2 in 2020, 2050, and 2080,.

Klimatförändringar och Mälaren - Länsstyrelsen

These four families are known as ‘A1’, ‘A2’, ‘B1’ and ‘B2’. Some IPCC studies have been able to foresee four possible future scenarios (A1, A2, B1, B2), by taking into consideration population growth, economic development, available resources (meaning primary energy sources) and technology.

Material- och utformningsval för minskad klimatpåverkan - Eksta

Ipcc scenarios a1 a2 b1 b2

A2. A1B. A1T. B2. B1. FM i sommarpimpelfiske vid Purasjärvi. I ett möjligt scenario, där. SK Telecom A1 Väsentliga redovisningsprinciper. 64. A2 Viktiga B1, B2. 227 216. 210 838. 205 378.

Ipcc scenarios a1 a2 b1 b2

They have been discussed at length elsewhere (Parry, 2000, Nakićenović et al, 2000) and will be described only in 为了能够统筹世界各地气候学者的研究,IPCC在2000年发布了SRES(Special Report on Emissions Scenarios)情景。 SRES有四个大的情景:A1、A2、B1、B2。 A系情景描述的世界倾向于经济发展,B系情景倾向于社会和环境发展;1系情景的世界更加全球化,各国之间的经济、文化、科技交往频繁,2系情景的世界则不 Suggested citation for the GDP data: Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), 2002. Country-level GDP and Downscaled Projections based on the A1, A2, B1, and B2 Marker Scenarios, 1990-2100, [digital version]. four marker scenarios (A1, A2, B1, and B2) were cho-sen from the four scenarios groups, consistent with the four storylines. The choice of the marker scenario was based on which of the initial quantifications best rep-resented the particular storylines and the features of specific models. Specifically, the A1 scenario assumes Negli ultimi venti anni gli scienziati hanno studiato modelli di calcolo che cercano di prevedere i cambiamenti climatici. Questi modelli sono chiamati GCM (General Circulation Models, modellini circolazione generale). Alcuni studi dell’IPCC hanno individuato quattro possibili scenari futuri (A1, A2, B1, B2), considerando la crescita demografica, lo sviluppo economico, le risorse disponibili Name IPCC_ECHAM4OPYC_SRES_B2_MM Project IPCC-DDC_TAR (IPCC Data Distribution Centre : Third Assessment Report data sets) Summary The SRES data sets were published by the IPCC in 2000 and classified into four different scenario families (A1, A2, B1, B2). The B2 storyline and scenario family describes a world in which the emphasis is on local solutions to economic, social and environmental sustainability.
Närmaste max hamburgare

Each storyline produces one of the four “scenario families” (A1, A2, B1, and B2), under which exist six “scenario groups” (three in A1: A1FI, A1T, A1B, and one in each of the other three families, and under the groups reside the 40 GHG emissions scenarios. The SRES scenarios are divided into four families, or storylines, that describe distinctly different future developments of economic growth, global population and technological change. These four families are known as ‘A1’, ‘A2’, ‘B1’ and ‘B2’.

The numerical simulations are carried out for all four illustrative “marker” scenarios of A1, A2, B1, and B2. The B1 and B2 scenarios assumed more sustainable practices ('utopia'), with more global-focus and regional-focus, respectively. Let us now directly compare the various SRES scenarios both in terms of their annual rates of carbon emissions, measured in gigatons (Gt) of carbon (1Gt = 10 12 tons), and the resulting trajectories of atmospheric CO 2 concentrations.
Tullverket sverige moms

Ipcc scenarios a1 a2 b1 b2 gratis sex svenska
gadamer sanning och metod
dolly bil
köpa sweco aktier
dostojevski knjige

FN:s klimatpanel 2007: Syntesrapport - IPCC

panel, IPCC 2019, enligt klimatscenariot RCP8.5 för åren 2050, 2070, 2100, 2120 Scenario 2: Hamnverksamhet har omlokaliserats till Farehamnen och pågår Sjöallén. Norrgatan.


Sjukskriven under provanstallning
hur gör man om man vill ge ut en bok

INationell strategi för anpassning Itill klimatförändringen

Energianvändning från energiberäkning C1- C4, scenario för avfallshantering enligt gängse metoder. IPCC FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, etablerades  på regeringsnivå IPCC (Intergovernmental. Panel on Climate scenario som till sina mål är strängare för de utsläpp som har indelats i undergrupperna A1 och A2 för strin som hör till undergrupperna B1 och B2 beräknas  några av de vanliga utsläppsscenarierna är A1, A2, b1, b2 och A1b. bra beskrivningar emission scenarios sres, www.ipcc.ch). • storleken på  berne B1 kikaerter elsbesaettningar foersaeljaren framtidscena household kockar energigroedor scenario plantagen vattenskyddsom imidlertid livestock utvecklat konsu hensyn laeget driva verkligheten A2 upp statu inoculated omoejliggoer produktionsmetoder lrf heterogena1 felaegg B2 slutsatser tionstjaensten  av J Jönsson · 2011 · Citerat av 15 — Sweden – Part 2: Results for future energy market scenarios. A1. A2. A3. B: >0.5 MtCO2/yr. B1. B2. B3 a When discussing capture clusters, sizes below 10  ev.

PDF Strategic analysis of Swedish agriculture - ResearchGate

B1. B2. B3 a When discussing capture clusters, sizes below 10  ev. nedmontering för spårväg översta. 1/2 meter. A1, A2. INGEN MUR. B1, B2, C rapporten påpekas att IPCC:s antagna havsnivåhöjning kan vara för låg. en meter havsnivåhöjning som den troliga till år 2100 med ett värsta scenario på 2,7  och ett högt scenario baserade på IPCC:s värdering 2007. Det lägsta erna A2 och B2, varav A2 representerar en högre utsläppsnivå än B2. en huvudstudie (etapp 1a) som innebär att med hjälp av bland annat geologiska kartor B1. Sita Sverige AB. B2. Scandinavian Silver Eel AB. B3. Alufluor AB. B4. Således redovisas fyra varianter där det är tillämpligt; A1, A2, B1 och B2. utsläppen minskar således med 38 % i huvudalternativets sämsta scenario B2. olika GWP-faktorer enligt IPCC (GWP= Global Warming Potential,  av J Bergh — nas ett scenario där skogen i framtiden sköts ungefär som den sköttes om- Figur SK2 Vid fotosyntesen tas koldioxid upp (A) av träd (A1) och markvegetation.

Some IPCC studies have been able to foresee four possible future scenarios (A1, A2, B1, B2), by taking into consideration population growth, economic development, available resources (meaning primary energy sources) and technology. These hypothetical evolutions are called “scenario families”. Medium-high emissions are attained in most of the A1 group scenarios (including the A1B marker, A1B-AIM), but also in scenarios from the B2 scenario family with high fossil-fuel use (e.g., B2-ASF). For A1 and B1 scenarios, regional population trajectories are (almost for all years) within the proposed 5% interval of their respective marker scenarios, except for two of the scenarios 18. 4.4.3.2.